อรดา หญ้าปล้อง

   


ผลงานที่ 1

ให้นักศึกษาทำโปสเตอร์จากโปรแกรม Canvaผลงานที่ 2

คำขวัญอาชีวะผลงานที่ 3

ให้นักศึกษาทำสไลต์ 2 หน้า หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหว
หน้า2 แชร์ไฟล์ You Tube
ผลงานที่ 4

จัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animaation ง่ายๆ                                                                            
ความคิดเห็น